Algemene voorwaarden hondenuitlaatservice 4tails

Definities:
Opdrachtnemer:
Persoon van het bedrijf 4tails, die de hond(en) van de opdrachtgever uitlaat.

Opdrachtgever:
Hondenbezitter die het inschrijfformulier heeft ingevuld en ondertekend.

Inschrijfformulier:
Overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever,waarbij opdrachtnemer zich verplicht de hond op afgesproken dagen uit te laten tegen een door opdrachtgever te betalen prijs.

Gezondheid:
De hond waarvoor de overeenkomst is afgesloten dient ingeent te zijn met de cocktailenting en tegen kennelhoest.

Tevens dient de hond preventief behandeld te zijn tegen vlooien en teken.

Opdrachtgever dient de opdrachtnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van de loopsheid.

Opdrachtgever machtigt de opdrachtnemer om in geval van calamiteiten op kosten van de opdrachtgever de hond te laten behandelen door een dierenarts. De kosten komen voor de opdrachtgever.

Algemeen:
De hond dient sociaal te zijn in omgang met soortgenoten en mensen.

De hond kent de basiscommando’s, zodat de hond eventueel los kan lopen.

Opdrachtnemer behoudt zich ten alle tijden het recht voor de algemene voorwaarden en de prijsopgaven te veranderen.

Opdrachtgever kan bij wijziging van de algemene voorwaarden geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten.

Rechten en plichten van de opdrachtgever:
Opdrachtgever is verplicht het inschrijfformulier volledig en geheel waarheidsgetrouw in te vullen, alsmede het ondertekenen van een sleutelcontract.

Opdrachtgever verplicht zich ervoor te zorgen dat de opdrachtnemer toegang heeft tot de plaats waar de hond, waarvoor de overeenkomst is afgesloten, zich bevindt.

Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de hond aanwezig is op de afgesproken dag(en).Indien de hond niet aanwezig is bij bezoek van de opdrachtnemer worden de kosten van de geplande wandeling onverminderd in rekening gebracht.
Bij verhindering dient de opdrachtgever daags voor het uitlaten voor 20.00 uur af te zeggen.

De opdrachtgever dient de hond WA te verzekeren. Laat uw verzekeringsmaatschappij weten dat u gebruik maakt van de diensten van 4tails.

Rechten en plichten van de opdrachtnemer:
De hond waarvoor de overeenkomst is afgesloten wordt door de opdrachtnemer gedurende ongeveer 3 kwartier tot een uur uitgelaten.

Opdrachtnemer is niet aan te merken als eigenaar van de hond. Opdrachtnemer is door ondertekening van de overeenkomst gemachtigd de hond uit te laten.

Opdrachtnemer verplicht zich naar haar best mogelijke kunnen zorg te dragen voor het welzijn van de hond.

Opdrachtnemer behoudt zich ten alle tijden het recht voor de opdracht stop te zetten, wanneer zij van mening is dat het onverantwoord is de hond uit te laten.

Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de dienst stop te zetten tijdens haar vakantie en snipperdagen. Opdrachtnemer stelt de opdrachtgever tijdig op de hoogte hiervan.

Schade en verzekeringen:
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het weglopen van de hond, tenzij door opzet of grove schuld, afgaande op de door de eigenaar verstrekte gegevens.

Opdrachtgever accepteert dat de hond na de wandeling wel eens vies of nat kan zijn.De opdrachtnemer zal naar behoren de hond schoon en droog afleveren.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade wanneer zij de overeenkomst niet uit kan voeren op grond van een ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet te voorziene omstandigheid,zoals: weersomstandigheden, familieomstandigheden en ziekte.

Opdrachtnemer is in het bezit van een huissleutel, die alleen gebruikt dient te worden om de hond op te halen. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor inbraak.
De opdrachtnemer heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Betalingen:
Alle prijzen weergegeven op der prijsopgave zijn inclusief B.T.W. Betaling dient voorafgaand aan uitvoering van de opdracht te worden voldaan.